Algemene contractvoorwaarden - Roble.Store

Algemene contractvoorwaarden

Introducción

Dit contractuele document is van toepassing op de Algemene Voorwaarden voor het contracteren van producten of diensten (hierna "Voorwaarden") via de website Roble.store, eigendom van MANS NETWORK SL, hierna AANBIEDER, wiens contactgegevens ook in de Kennisgeving staan. Juridisch van dit web.
Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om ze regelmatig te lezen, aangezien degene die van kracht zijn op het moment van bestellen van toepassing zullen zijn.
De contracten zullen aan geen enkele formaliteit worden onderworpen, met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld in de burgerlijke en handelswetgeving en in deze of andere bijzondere wetten.
Aanvaarding van dit document houdt in dat de GEBRUIKER:

1. U hebt gelezen, begrijpt en begrijpt wat hier wordt vermeld.

2. Is een persoon met voldoende capaciteit om contracten te sluiten.

3. Ga uit van alle verplichtingen die hierin zijn uiteengezet.

Deze voorwaarden hebben een onbepaalde geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle contracten die via de website van de AANBIEDER worden afgesloten.
De AANBIEDER informeert dat de handel verantwoordelijk is en de huidige wetgeving kent van de landen waarnaar hij de producten verzendt, en behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit de goederen of promoties beïnvloedt die eerder werden verkregen van de wijziging.

Identiteit van de contractpartijen

Enerzijds is de AANBIEDER van de door de GEBRUIKER gecontracteerde producten MANS NETWORK SL, met maatschappelijke zetel te Calle Roger, 47-49 BJ 5 08028 BARCELONA (Barcelona), NIF B67414110 en met telefoonnummer klant / GEBRUIKER +34 631.
En anderzijds, de GEBRUIKER, geregistreerd op de website door middel van een naam en e-mail, waarover hij de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor het gebruik en de bewaring, en verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de persoonlijke gegevens die aan de AANBIEDER worden verstrekt.


Voorwerp van het contract

Het doel van dit contract is om de contractuele verkooprelatie te regelen die ontstaat tussen de AANBIEDER en de GEBRUIKER op het moment waarop deze de overeenkomstige box accepteert tijdens het online contractproces. De contractuele relatie van verkoop houdt de levering in, in ruil voor een bepaalde prijs en publiekelijk blootgesteld aan
via de website, van een specifiek product.

Inhuurprocedure

De GEBRUIKER, om toegang te krijgen tot de producten of diensten die door de AANBIEDER worden aangeboden, moet de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Daarom moet de GEBRUIKER vrij en vrijwillig de persoonlijke gegevens verstrekken die vereist zijn, die zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), relatief naar
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en organieke wet 3/2018, van 5 december (LOPDGDD), betreffende de bescherming van persoonsgegevens en gedetailleerd in de Juridische kennisgeving en in het privacybeleid van deze website.
Er wordt gemeld dat in overeenstemming met wat vereist is door artikel 27 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), de aanbestedingsprocedure de volgende stappen zal volgen:

1. Algemene contractbepalingen.
2. Verzending van bestellingen.
3. Herroepingsrecht.
4. Claims.
5. Overmacht.
6. Concurrentie.
7. Algemeenheden van het aanbod.
8. Prijs en geldigheidsduur van de aanbieding.
9. Transportkosten.
10. Betalingswijze, kosten en kortingen.
11. Aankoopproces.
12. Toepasselijke garanties.
13. Garanties en retouren.
14. Toepasselijk recht en jurisdictie.


1. ALGEMENE CONTRACTCLAUSULUS

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bepaald, impliceert het plaatsen van een bestelling bij de AANBIEDER de aanvaarding door de GEBRUIKER van deze wettelijke voorwaarden. Geen enkele bepaling van de GEBRUIKER mag afwijken van die van de AANBIEDER indien deze niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard door de AANBIEDER.


2. LEVERING VAN BESTELLINGEN

De AANBIEDER verzendt geen bestelling of activeert geen enkele dienst totdat hij heeft geverifieerd dat de betaling is uitgevoerd.
Zendingen van goederen zullen gewoonlijk worden gedaan door koeriersdiensten TNT, Transit Removals, DB Shenker, Packlink, Guillem Marítimo, onder andere, afhankelijk van de bestemming die vrijelijk door de GEBRUIKER is aangegeven. Zodra u het aankoopproces heeft afgerond en de leveringstermijnen weet u welk bedrijf verantwoordelijk is voor het verzenden van uw bestelling.
Standaard wordt de bestelling op straatniveau bezorgd, maar u kunt een speciale thuisbezorging aanvragen. De beschikbaarheid en kosten van deze service moeten worden bevestigd door de AANBIEDER, aangezien deze afhankelijk zijn van de locatie van uw huis en de transportbedrijven die voor de specifieke bestelling zijn geselecteerd.

Gebrek aan uitvoering van de overeenkomst op afstand

De leveringstermijnen of deadlines zijn bij benadering, de vertraging vormt geen wezenlijke niet-naleving. In het geval dat de AANBIEDER de goederen na 30 dagen vanaf de afgesproken leveringsdatum niet heeft geleverd vanwege een gebrek aan beschikbaarheid van het product, moet de GEBRUIKER worden geïnformeerd en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren en het bedrag terug te krijgen. Totaal betaald zonder enige kosten, en zonder enige aansprakelijkheid voor schade toe te rekenen aan de AANBIEDER.
De levertijd, en zolang het product op voorraad is, is meestal tussen de 2 en 7 werkdagen voor zendingen op Spaans grondgebied, afhankelijk van de bestemmingspopulatie en de gekozen betalingsmethode. Deze term wordt begrepen zolang de beschikbaarheid van de goederen is bevestigd en de volledige betaling van de bestelling is geverifieerd.
Sommige producten hebben een langere levertijd en dat wordt ter begeleiding vermeld in het productdossier zelf. In elk geval zal de GEBRUIKER worden geïnformeerd over de verwachte leveringstermijn op het moment van bevestiging van de aankoop met onze antwoord-e-mail.
De AANBIEDER aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de levering van het product of de dienst niet plaatsvindt, aangezien de door de GEBRUIKER verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn.
De levering wordt als voltooid beschouwd wanneer de vervoerder de producten ter beschikking heeft gesteld aan de GEBRUIKER en de GEBRUIKER, of zijn / haar afgevaardigde, het ontvangstbewijs heeft ondertekend.
De GEBRUIKER kan zijn bestelling volgen via de middelen die hem op het moment van aankoop ter beschikking worden gesteld in de antwoord-e-mail op zijn aankoop. Op deze manier bent u te allen tijde op de hoogte van de verzendstatus.
Het is aan de GEBRUIKER om de producten bij ontvangst te verifiëren en alle uitzonderingen en claims die gerechtvaardigd kunnen worden in het ontvangstbewijs te vermelden. Het is erg belangrijk dat de GEBRUIKER de goede staat van het product en de verpakking controleert op het moment van levering, waarbij hij tegelijkertijd mogelijke defecten of beschadigingen kan melden in het "afleveringsbewijs" document dat hij op dat moment zal ondertekenen van de ontvangst van het product. Het is erg belangrijk om het geleverde product of de verpakking te verifiëren voordat u de "Afleverbon" ondertekent.
Als de GEBRUIKER vaststelt dat de verpakking beschadigd is, moet hij de volgende opmerking vermelden op de "Afleveringsbon": "IN AFWACHTING VAN EEN HERZIENING VOOR VERBORGEN SCHADE."
De ondertekening van de "afleverbon" met opmerkingen voor schade, doet geen afbreuk aan het recht van de GEBRUIKER om de mogelijke gebreken of beschadigingen van het product achteraf te controleren en zijn claim in behandeling te nemen. We hechten DEZE GIDS
met de instructies om de klacht of het verzoek om teruggave / terugbetaling van het product te formaliseren.
Als de GEBRUIKER de "afleverbon" heeft ondertekend zonder enige observatie te maken met betrekking tot defecten of defecten aan het product, zullen we begrijpen dat het product in goede staat is geleverd en in geval van een mogelijke claim zal de GEBRUIKER verantwoordelijk zijn voor het aantonen van de waarheidsgetrouwheid van het product. product defect of storing.


3. RECHT VAN INTREKKING

De GEBRUIKER heeft dezelfde rechten en termijnen om door te gaan met de retourzending en / of de mogelijke gebreken of defecten die het product of de dienst vertoont te claimen, zowel in online als offline modus.
De GEBRUIKER heeft een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het product, om het terug te sturen (artikel 71 van Wet 3/2014 van 27 maart). Tenzij de retourzending wordt gedaan vanwege defecten aan het product, zijn de verzendkosten voor rekening van de GEBRUIKER. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking en in perfecte staat zonder te zijn gebruikt.
Het herroepingsrecht kan in de volgende gevallen niet worden toegepast:

1. Als het product niet in perfecte staat is.
2. Als de productverpakking niet de originele is of niet in perfecte staat is. De originele verpakking moet het product beschermen zodat het in perfecte staat wordt ontvangen, het gebruik van zegels en plakband die er rechtstreeks op worden aangebracht is verboden.
3. Wanneer het product open is zonder te kunnen aantonen dat het niet is gebruikt.
4. Wanneer het gepersonaliseerde producten zijn of producten die om hygiënische redenen of andere uitzonderingen wettelijk voorzien in artikel 103 van Wet 3/2014 van 27 maart.
5. Bij de levering van producten gemaakt volgens de specificaties van de GEBRUIKER of duidelijk gepersonaliseerd.
Alle aangiften moeten worden gecommuniceerd aan de AANBIEDER, waarbij een retournummer wordt aangevraagd RETOURFORMULIER daartoe ingeschakeld, of per e-mail naar loftstory@mansnetwork.eu met vermelding van het bijbehorende factuur- of ordernummer.
Zodra de GEBRUIKER het retournummer heeft ontvangen, stuurt hij het product naar de AANBIEDER, met vermelding van dit nummer in de verzendbrief, met de transportkosten voor zijn rekening, op het adres van MANS NETWORK SL, Showroom Roble.Store, Av Diagonal 352 , 08013 Barcelona of Calle Modena 33, Las Rozas, Madrid.
De AANBIEDER zal overgaan tot terugbetaling, in geval van herroeping, van de door de GEBRUIKER betaalde bedragen binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de teruggave van het product en met hetzelfde betaalmiddel dat de GEBRUIKER had gekozen voor de aankoop.
BELANGRIJK: Elk product met een levertijd van meer dan 7 werkdagen wordt behandeld als een pre-order. In dit geval, als de GEBRUIKER de levering van het product weigert of van gedachten verandert tijdens het verzendproces en het product afwijst, behoudens in geval van schade of vertragingen in de levering, behoudt de AANBIEDER zich het recht voor om 50% van het bedrag in te houden van de bestelling voor de gemaakte kosten.

De AANBIEDER behoudt zich het recht voor om elke aankoop te annuleren binnen 24 uur nadat de GEBRUIKER deze heeft voltooid, als er een duidelijke fout is in de prijs van een product.

4. VORDERINGEN

Elke claim die de GEBRUIKER passend acht, zal zo snel mogelijk worden behandeld en kan worden ingediend op de volgende contactadressen:
Post: MANS NETWORK SL, Tienda Roble.Store, Av. Diagonal 352, 08013, Barcelona (Barcelona)
Telefoon: + 34 601368053
Mail naar loftstory@mansnetwork.eu

Onlinegeschillenbeslechting
In overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een gratis toegangsplatform voor de oplossing van onlineconflicten tussen de GEBRUIKER en de AANBIEDER, zonder dat een beroep moet worden gedaan op de rechtbanken, door tussenkomst van een derde, het geschillenorgaan genaamd, dat als tussenpersoon tussen de twee optreedt. Dit orgaan is neutraal en zal met beide partijen in dialoog treden om tot overeenstemming te komen en uiteindelijk een oplossing voor het conflict kunnen voorstellen en / of opleggen.
Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige fout als gevolg van een belangrijke oorzaak. De nakoming van de verplichting wordt uitgesteld totdat de overmacht is verdwenen.

6. WEDSTRIJD

De GEBRUIKER mag de rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen die bij de verkoop zijn aangegaan niet toewijzen, overdragen of overdragen.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt geacht of onmogelijk kan worden vervuld, zal de geldigheid, wettigheid en vervulling van de rest op geen enkele manier worden aangetast, noch zullen ze op enigerlei wijze worden gewijzigd.
De GEBRUIKER verklaart deze Voorwaarden in hun geheel te hebben gelezen, te kennen en te aanvaarden.

7. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE AANBIEDING

Alle verkopen en leveringen door de AANBIEDER worden geacht onderhevig te zijn aan deze Voorwaarden.
Geen enkele wijziging, wijziging of overeenkomst die in strijd is met het Commerciële voorstel van MANS NETWORK SL of met wat hierin is bepaald, zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de AANBIEDER, in dit geval zullen deze overeenkomsten
bijzondere zal zegevieren.
Gezien de voortdurende technische vooruitgang en verbeteringen van de producten, behoudt de AANBIEDER zich het recht voor om zijn specificaties met betrekking tot de informatie in zijn advertenties te wijzigen, totdat deze de waarde van de aangeboden producten beïnvloedt. Deze wijzigingen zijn ook geldig in het geval dat, om welke reden dan ook, de mogelijkheid tot levering van de aangeboden producten wordt beïnvloed.

8. PRIJS EN GELDIGHEIDSDUUR VAN DE AANBIEDING

De vermelde prijzen voor elk product zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) of andere belastingen die van toepassing kunnen zijn. Deze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief verzending, behandeling, verpakking, verzendverzekering of andere aanvullende services en bijlagen bij het gekochte product of de service.
De prijzen die van toepassing zijn op elk product zijn die gepubliceerd op de website en worden uitgedrukt in EURO. De GEBRUIKER gaat ervan uit dat de economische waardering van sommige producten in realtime kan variëren.
Voordat u de aankoop doet, kunt u alle details van het budget online bekijken: items, hoeveelheden, prijs, beschikbaarheid, transportkosten, toeslagen, kortingen, belastingen en het totaal van de aankoop. Prijzen kunnen dagelijks wijzigen zolang de bestelling niet is geplaatst.
Zodra de bestelling is geplaatst, worden de prijzen gehandhaafd, ongeacht of er producten beschikbaar zijn of niet.
Elke betaling aan de AANBIEDER houdt de uitgifte van een factuur in op naam van de geregistreerde GEBRUIKER of van de handelsnaam die hij heeft meegedeeld op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze factuur wordt samen met het gekochte product, evenals in pdf, naar het door de GEBRUIKER opgegeven e-mailadres verzonden.
Voor informatie over de bestelling kan de GEBRUIKER contact opnemen met de AANBIEDER via het telefoonnummer van de klantenservice +34 601368053 of via e-mail op het adres loftstory@mansnetwork.eu.

9. VERVOERSKOSTEN

De prijzen zijn exclusief verzend- of communicatiekosten, installatie- of downloadkosten of aanvullende diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
De verzendkosten worden berekend op het moment dat de mand of het budget wordt opgeslagen, aangezien ze worden berekend op basis van het gewicht van de producten en het afleveradres. We herinneren u eraan dat de levering van de bestelling standaard op straatniveau is, maar
u kunt een speciale bezorging aan huis aanvragen. De beschikbaarheid en kosten van deze service moeten worden bevestigd door de AANBIEDER, aangezien deze afhankelijk zijn van de locatie van uw huis en de transportbedrijven die voor de specifieke bestelling zijn geselecteerd.

De toegepaste transporttarieven zijn de volgende:

Transport in SPANJE-PENINSULA:

Producten van 5 tot 24 kg: gratis bezorgd
Van 25 tot 39 kg: € 30
Van 40 tot 69 kg: € 50
Vanaf 70 kg of meer: ​​€ 90
Voor zendingen op het Spaanse vasteland kunnen sommige producten een verzendtarief van € 0 hebben tijdens promotiecampagnes.

Vervoer naar BALEAREN, SANTA CRUZ DE TENERIFE, CEUTA EN MELILLA:

Producten van 5 tot 39 kg: € 50, -
Van 40 tot 69 kg: € 100
Vanaf 70 kg of meer: ​​€ 200
Bij zendingen naar deze niet-schiereilandgebieden van Spaans grondgebied wordt het tarief van € 0 nooit toegepast tijdens promotiecampagnes.

Transport naar FRANKRIJK, DUITSLAND, BELGIË, ITALIË, NEDERLAND EN PORTUGAL:

Producten van 5 tot 24 kg: € 50, -
Van 25 tot 69 kg: € 90
Vanaf 70 kg of meer: ​​€ 190

Transport naar ANDERE EU-LANDEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK:

Producten van 5 tot 24 kg: € 60, -
Van 25 tot 39 kg: € 140
Van 40 tot 49 kg: € 160
Van 50 tot 59 kg: € 175
Van 60 tot 69 kg: € 190
Vanaf 70 kg of meer: ​​€ 250

Alle internationale zendingen naar EU-landen (Europese Unie) gebeuren door het transportbedrijf DB SCHENKER. Levering binnen de EU duurt ongeveer 7 tot 14 werkdagen. In elk geval zal de GEBRUIKER worden geïnformeerd over de verwachte leveringstermijn op het moment dat de aankoop wordt bevestigd met onze antwoord-e-mail.

BELANGRIJK: De GEBRUIKER krijgt de mogelijkheid om het product bij ontvangst te monteren. Deze optie is alleen van toepassing op leveringen in de stad Barcelona. De montageservice wordt niet uitgevoerd op andere bestemmingen. De prijs is € 20 en moet door de GEBRUIKER worden aangevraagd tijdens het aankoopproces.

DENK ERAAN om het verzendadres exact in te voeren om de exacte verzendkosten te kunnen berekenen en om u zo nauwkeurig mogelijk informatie over levertijden te kunnen bieden.

10. BETALINGSVORMEN, KOSTEN EN KORTINGEN

De AANBIEDER biedt de volgende manieren om een ​​bestelling te betalen:
PayPal
Creditcard
Op de website heeft u de mogelijkheid om gefinancierd te betalen of in termijnen via onze SEQURA-service. Tijdens het afronden van het aankoopproces kan de GEBRUIKER deze optie kiezen voor de producten die speciaal bij deze betalingsmogelijkheid zijn aangegeven. De SEQURA-service is alleen beschikbaar voor Spaanse staatsburgers (met een Spaans identiteitsbewijs).

Evenzo zal de AANBIEDER ten dienste staan ​​van de GEBRUIKER promoties of kortingen op de door de AANBIEDER gekozen producten en op de data of campagnes die de AANBIEDER toepast, en kunnen door de GEBRUIKER worden gekozen of toegepast tijdens het aankoopproces.

beveiligingsmaatregelen

De website maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken die algemeen aanvaard zijn in de branche, zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, allemaal met als doel ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken, accepteert de gebruiker / opdrachtgever dat de aanbieder gegevens verkrijgt ten behoeve van de
overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.
De AANBIEDER verbindt zich ertoe geen enkele transactie toe te staan ​​die als illegaal wordt of wordt beschouwd door de creditcardmerken of de overnemende bank, die hun goodwill kunnen of kunnen schaden of een negatieve invloed kunnen hebben op hen.
Alle technische maatregelen om de veiligheid van online betalingen te garanderen, worden geïmplementeerd door de hostingprovider en de AANBIEDER bewaart of bezit geen informatie met betrekking tot de verwerking van betalingen op hun computers, servers of enig ander virtueel opslagmedium.
De volgende activiteiten zijn verboden in het kader van de programma's van de kaartmerken: de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet voldoet aan alle wetten die van toepassing zijn op de koper, uitgevende bank, handelaar of houder van de kaart of kaarten.

11. AANKOOPPROCES

Basket (budgetsimulatie)

Elk product uit onze catalogus kan aan het winkelmandje worden toegevoegd. Hierin worden alleen de artikelen, het aantal, de prijs en het totale aantal in acht genomen. Zodra het winkelmandje is opgeslagen, worden de belastingen, toeslagen en kortingen berekend op basis van de ingevoerde betalings- en verzendgegevens.
De mandjes hebben geen enkele administratieve link, het is slechts een sectie waar een budget kan worden gesimuleerd zonder enige verplichting van beide partijen.
Vanuit het winkelmandje kunt u een bestelling plaatsen door de onderstaande stappen te volgen voor de juiste formalisering:
1. - Het controleren van de factuurgegevens.
2. - Verificatie van het verzendadres.
3. - Selectie van de betalingswijze.
4. - Plaats de bestelling (kopen).
Zodra de bestelling is verwerkt, stuurt het systeem onmiddellijk een e-mail naar de managementafdeling van de AANBIEDER en een andere naar de e-mail van de GEBRUIKER om de plaatsing van de bestelling te bevestigen.

Bestellingen (aankoopverzoeken)

Binnen maximaal 24 uur, op werkdagen, wordt een e-mail naar de GEBRUIKER gestuurd met een bevestiging van de status van de bestelling en de geschatte verzend- en / of leverdatum.

12. TOEPASSELIJKE GARANTIES

Alle producten die via de website worden aangeboden zijn volledig origineel, tenzij anders aangegeven in de omschrijving. Ze hebben allemaal een garantieperiode van twee jaar, in overeenstemming met de criteria en voorwaarden beschreven in Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet voor de bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten.

13. GARANTIES EN RETOURZENDINGEN

De garantie van de aangeboden producten zal beantwoorden aan de volgende artikelen op basis van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt :

Artikel 114. Algemene beginselen.

De verkoper is verplicht om aan de consument en gebruiker producten te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst, door op hem te reageren voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product.

Artikel 115. Toepassingsgebied.

1. Vallen onder deze titel de contracten voor de verkoop van producten en contracten voor de levering van te produceren of te vervaardigen producten.
2. De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op producten die zijn verkregen door gerechtelijke verkoop, water of gas, wanneer deze niet voor verkoop zijn verpakt in een beperkt volume of in bepaalde hoeveelheden, en op elektriciteit. Evenmin zal het van toepassing zijn op tweedehands producten die zijn verworven op een administratieve veiling waar consumenten en gebruikers persoonlijk aanwezig kunnen zijn.

Artikel 116. Overeenstemming van de producten met het contract.

1. Tenzij het tegendeel is bewezen, is het duidelijk dat de producten in overeenstemming zijn met het contract zolang ze voldoen aan alle onderstaande vereisten, behalve dat vanwege de omstandigheden van het geval een van deze niet van toepassing is:
a) Ze voldoen aan de beschrijving van de verkoper en bezitten de kwaliteiten van het product dat de verkoper aan de consument en gebruiker heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model.
b) geschikt zijn voor het gebruik waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk bestemd zijn.
c) Ze zijn geschikt voor elk speciaal gebruik dat door de consument en gebruiker wordt verlangd wanneer ze de verkoper hiervan op de hoogte hebben gesteld bij het sluiten van de overeenkomst, op voorwaarde dat de verkoper heeft toegegeven dat het product geschikt is voor dat gebruik.
d) De gebruikelijke kwaliteit en voordelen van een product van hetzelfde type presenteren die de consument en gebruiker redelijkerwijs kunnen verwachten, rekening houdend met de aard van het product en, waar van toepassing, de openbare verklaringen over de specifieke kenmerken van de producten die door de verkoper, producent of hun vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering. De verkoper is niet gebonden aan dergelijke openbare verklaringen als hij aantoont dat hij niet op de hoogte was van en redelijkerwijs niet kon verwachten dat hij op de hoogte was van de verklaring in kwestie, dat een dergelijke verklaring was gecorrigeerd op het moment van het sluiten van het contract, of dat een dergelijke verklaring de aankoopbeslissing niet kon beïnvloeden. het product.

2. Het gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van een onjuiste installatie van het product, wordt gelijkgesteld met het gebrek aan overeenstemming van het product wanneer de installatie is opgenomen in het verkoop- of leveringscontract zoals geregeld in artikel 115.1 en is uitgevoerd door de verkoper of onder zijn hoede. verantwoordelijkheid, of door de consument en gebruiker wanneer een foutieve installatie het gevolg is van een fout in de installatie-instructies.

3. Er is geen aansprakelijkheid voor non-conformiteit waarvan de consument en gebruiker op de hoogte waren of niet terecht konden negeren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of die hun oorsprong hebben in door de consument en gebruiker geleverde materialen.

Artikel 117. Onverenigbaarheid van acties.

De uitoefening van de acties die in deze titel worden overwogen, zal onverenigbaar zijn met de uitoefening van de acties die voortvloeien uit de reorganisatie voor verborgen gebreken van de verkoop.
In elk geval hebben de consument en gebruiker het recht om, in overeenstemming met de burgerlijke en handelswetgeving, te worden vergoed voor schade die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming.

Artikel 118. Verantwoordelijkheid van de verkoper en rechten van de consument en gebruiker.

De consument en gebruiker hebben het recht het product te herstellen, te vervangen, de prijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden, overeenkomstig de bepalingen van deze titel.

Artikel 119. Reparatie en vervanging van het product.

1. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, hebben de consument en gebruiker de keuze tussen reparatie of vervanging van het product, tenzij een van deze twee mogelijkheden objectief gezien onmogelijk of onevenredig is. Vanaf het moment dat consument en gebruiker de verkoper op de hoogte stellen van de gekozen optie, dienen beide partijen zich hieraan te houden
ze. Deze beslissing van de consument en gebruiker laat de bepalingen van het volgende artikel onverlet voor gevallen waarin de herstelling of vervanging het product niet in overeenstemming met de overeenkomst brengt.

2. De vorm van reorganisatie die, in vergelijking met de andere, onredelijke kosten met zich meebrengt voor de verkoper, wordt als onevenredig beschouwd, rekening houdend met de waarde die het product zou hebben als er geen gebrek aan overeenstemming was, de relevantie van het gebrek aan overeenstemming en als de alternatieve vorm van sanering zou kunnen worden uitgevoerd zonder al te grote ongemakken voor de consument en gebruiker.
Om vast te stellen of de kosten onredelijk zijn, moeten de kosten voor de ene vorm van sanering ook aanzienlijk hoger zijn dan de kosten voor de andere vorm van sanering.

Artikel 120. Wettelijk regime voor reparatie of vervanging van het product.

Reparatie en vervanging zullen voldoen aan de volgende regels:
a) Ze zijn gratis voor de consument en gebruiker. Deze fooi omvat de noodzakelijke uitgaven die zijn gemaakt om het gebrek aan overeenstemming van de producten met het contract te corrigeren, met name de verzendkosten, evenals de kosten in verband met arbeid en materialen.

b) Ze moeten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder grote ongemakken voor de consument en gebruiker, rekening houdend met de aard van de producten en het doel dat ze hadden voor de consument en gebruiker.

c) De reparatie schorst de berekening van de termijnen genoemd in artikel 123. De schorsingstermijn gaat in vanaf het moment dat consument en gebruiker het product ter beschikking stellen aan verkoper en eindigt met levering aan consument en gebruiker van het reeds gerepareerde product. Gedurende de zes maanden na levering van het gerepareerde product is de verkoper aansprakelijk voor het gebrek aan conformiteit dat tot de reparatie heeft geleid, ervan uitgaande dat het hetzelfde gebrek aan conformiteit is wanneer defecten van dezelfde oorsprong als die in eerste instantie werden gereproduceerd in het product.

d) Als de reparatie is voltooid en het product wordt geleverd, is het nog steeds niet in overeenstemming met de overeenkomst, kunnen de consument en gebruiker de vervanging van het product eisen, tenzij deze optie onevenredig is, de prijsvermindering of de beëindiging van het contract in de voorwaarden voorzien in dit hoofdstuk.

e) De vervanger schort de termijnen genoemd in artikel 123 op vanaf de uitoefening van de mogelijkheid door de consument en gebruiker tot aan de levering van het nieuwe product. Op het vervangende product is in ieder geval artikel 123.1, tweede lid, van toepassing.

f) Indien de vervanging er niet in slaagt het product in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, kunnen de consument en gebruiker de reparatie van het product eisen, tenzij deze optie onevenredig is, de prijsvermindering of de beëindiging van de overeenkomst volgens de voorwaarden van dit hoofdstuk. .

g) De consument en gebruiker mogen geen vervanging eisen bij niet-verbruiksproducten, noch bij tweedehandsproducten.

Artikel 121. Prijsverlaging en beëindiging van de overeenkomst.

De prijsvermindering en de beëindiging van de overeenkomst vinden plaats, naar keuze van de consument en gebruiker, wanneer deze laatste geen herstel of vervanging kunnen eisen en in gevallen waarin deze niet binnen een redelijke termijn of zonder grote ongemakken voor de gebruiker zijn uitgevoerd. consument en gebruiker. De resolutie gaat niet door als het gebrek aan overeenstemming van weinig belang is.

Artikel 122. Criteria voor de prijsvermindering.

De prijsverlaging is evenredig met het verschil tussen de waarde die het product zou hebben gehad op het moment van levering als het in overeenstemming was geweest met het contract en de waarde die het daadwerkelijk geleverde product had op het moment van levering.

Artikel 123. Termijnen.

1. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen een periode van twee jaar na levering. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteerde in de zes maanden na de levering van het product, of het nu nieuw of tweedehands is, al bestond toen het werd geleverd, behalve wanneer dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of de aard van het gebrek aan overeenstemming.

2. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt geacht te hebben geleverd te hebben plaatsgevonden op de dag die op de factuur of aankoopbon staat, of op de bijbehorende afleverbon indien later.

3. De verkoper is verplicht om aan de consument of gebruiker die gebruik maakt van zijn recht op reparatie of vervanging, een documentaire rechtvaardiging van de levering van het product te leveren, met vermelding van de leveringsdatum en het gebrek aan overeenstemming dat de uitoefening van het recht veroorzaakt.
Op dezelfde manier bezorgt de verkoper samen met het gerepareerde of vervangen product aan de consument of gebruiker een bewijsstuk van de levering, met vermelding van de datum van levering en, indien van toepassing, de uitgevoerde reparatie.

4. De actie om naleving van de bepalingen van hoofdstuk II van deze titel te claimen, verjaren drie jaar vanaf de levering van het product.

5. De consument en gebruiker moeten de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte stellen. Het niet naleven van deze termijn heeft geen verlies van het overeenkomstige recht op sanitaire voorzieningen tot gevolg; de consument en gebruiker zijn echter verantwoordelijk voor de schade of verliezen die daadwerkelijk worden veroorzaakt door de vertraging in de communicatie.
Tenzij het tegendeel is bewezen, is het wel te verstaan ​​dat de communicatie van consument en gebruiker heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn.

Artikel 124. Actie tegen de producent.

Wanneer de consument en gebruiker het onmogelijk of buitensporig zwaar vinden om de verkoper aan te spreken vanwege het gebrek aan overeenstemming van de producten met het contract, kunnen zij rechtstreeks bij de producent een claim indienen om vervanging of reparatie van het product te verkrijgen.
In het algemeen, en onverminderd het feit dat de verantwoordelijkheid van de producent voor de toepassing van deze titel ophoudt onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld voor de verkoper, zal de producent reageren op het gebrek aan overeenstemming wanneer het verwijst naar de oorsprong, identiteit of geschiktheid van de producten, in overeenstemming met hun aard en doel en met de regels die ze reguleren.
Degene die aan de consument en gebruiker heeft gereageerd, krijgt een periode van één jaar om te herhalen tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het gebrek aan overeenstemming. Deze termijn wordt berekend vanaf het moment dat de opruiming is afgerond.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zullen worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in die welke niet uitdrukkelijk is vastgelegd. De AANBIEDER en de GEBRUIKER komen overeen om aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER elke controverse voor te leggen die kan voortvloeien uit de levering van de producten of diensten die onder deze Voorwaarden vallen.