Privacybeleid - Roble.Store

Privacybeleid

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

MANS NETWORK SL is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en deelt hen mee dat deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en de organieke wet 3 / 2018, van 5 december (LOPDGDD).

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Om een ​​zakelijke relatie met de gebruiker te onderhouden. De geplande operaties om de behandeling uit te voeren zijn:

- Verzenden van commerciële reclameboodschappen via e-mail, fax, sms, mms, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die commerciële communicatie mogelijk maken. Deze mededelingen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en hebben betrekking op zijn producten en diensten, of zijn medewerkers of leveranciers, met wie hij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dat geval hebben derden nooit toegang tot persoonsgegevens.
- Marktonderzoek en statistische analyse uitvoeren.
- Verwerken van bestellingen, verzoeken, reageren op vragen of elk type verzoek dat door de GEBRUIKER wordt gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn gesteld op de website van de CONTROLEER.
- Verstuur de online nieuwsbrief over nieuws, aanbiedingen en promoties in onze activiteit.

Om welke reden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Omdat de behandeling op de volgende manier wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de AVG:

- Met toestemming van de GEBRUIKER: verzending van commerciële communicatie en de nieuwsbrief.
- Voor het rechtmatige belang van de CONTROLEUR: marktonderzoeken, statistische analyses uitvoeren, enz. en het verwerken van bestellingen, verzoeken, etc. op verzoek van de GEBRUIKER.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het einde van de behandeling te behouden of er zijn wettelijke voorschriften die hun voogdij dicteren en wanneer dit niet langer nodig is, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Er is geen mededeling van persoonlijke gegevens aan derden voorzien, behalve, indien dit nodig is voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de behandeling, aan onze leveranciers van diensten met betrekking tot communicatie, waarmee de CONTROLLER de vertrouwelijkheid en de behandelingsmanager heeft ondertekend die vereist is door de huidige privacyreglement.

 Wat zijn uw rechten?
De rechten die de GEBRUIKER ondersteunen zijn:
Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking of verzet tegen de behandeling ervan.
Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

MANS NETWORK SL. ROGER, 47 BJ 5-08028 BARCELONA (Barcelona).

E-mail: contact@mansnetwork.eu

2. VERPLICHTE OF OPTIONELE AARD VAN DE INFORMATIE DIE DOOR DE GEBRUIKER WORDT VERSTREKT

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in de velden in te voeren, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, aanvaarden de gebruikers uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de aanbieder, de opname van gegevens in de overige velden is vrijwillig. De GEBRUIKER garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de
VERANTWOORDELIJK zijn waarheidsgetrouw en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen aan hen.
De CONTROLEER informeert dat alle gegevens die via de website worden gevraagd, verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is het niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig zullen worden aangepast aan uw behoeften.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de CONTROLLER alle bepalingen van de AVG en LOPDGDD-voorschriften naleeft voor de behandeling van de persoonsgegevens van zijn verantwoordelijkheid, en duidelijk met de principes beschreven in het artikel 5 van de AVG, waarvoor ze worden behandeld op een wettige, loyale en transparante manier in relatie tot de belanghebbende en adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden behandeld.
De CONTROLEUR garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld door de AVG en de LOPDGDD om de rechten en vrijheden van GEBRUIKERS te beschermen en heeft de juiste informatie meegedeeld zodat ze deze kunnen uitoefenen.
Voor meer informatie over privacygaranties kunt u contact opnemen met de CONTROLLER via MANS NETWORK SL. ROGER, 47 BJ 5-08028 BARCELONA (Barcelona).

E-mail: contact@mansnetwork.eu