Retourbeleid - Roble.Store

Retourbeleid

Retour- en herroepingsbeleid

Volgens de voorschriften hebben de consument en de gebruiker het recht om de overeenkomst voor een periode van maximaal 14 kalenderdagen te herroepen zonder opgaaf van reden en zonder enige kosten te maken, behalve die voorzien in art. 107.2 en 108 van RD1 / 2007 van 16 november, waarmee de verwezen tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers wordt goedgekeurd.

PRODUCTEN

De klant heeft een maximale periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het gevraagde goed of product om Roble.Store te informeren over zijn wens om het contract op te zeggen.

De intrekking houdt in dat Roble.Store binnen 14 kalenderdagen zal overgaan tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde bedrag, volgens dezelfde procedure die de klant heeft gekozen voor betaling (behalve in het geval van rembours)

Gedurende deze termijn stelt de consument de ondernemer door middel van invulling op de hoogte van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen HET FORMULIER (link hier).

Roble.Store zal de consument in duurzame ondersteuning een bevestiging van ontvangst van de herroeping mededelen. Om een ​​product te retourneren is het essentieel dat het in perfecte staat verkeert en met de bijbehorende originele verpakking, met al zijn accessoires en zonder gebruikt en / of gemonteerd te zijn.

Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact op met de klant om de details van de retourzending aan te geven. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.
Elk product met een levertijd van meer dan 72 uur wordt behandeld als een pre-order. In dit geval, als de klant weigert de levering te accepteren of zijn mening verandert om welke reden dan ook, behalve voor schade of vertraging in de levering, heeft Roble.store het recht om 50% van het orderbedrag in te houden.

OPMERKINGEN

Geen enkel product dat door de klant wordt gemanipuleerd bij misbruik, breuk, enz. Zal worden geruild of betaald; anders vervalt alle garantie. Bij een defect product worden de verzendkosten doorberekend aan de Oak.Store. In de andere gevallen worden deze door de opdrachtgever overgenomen. Als de annulering van de bestelling wordt gecommuniceerd voordat deze wordt verzonden, is de klant vrijgesteld van enige kosten. In geval van vervanging van een product, hoeft dit niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als het vorige, hoewel het in ieder geval een verbeterde versie of model is, aangezien de producten voortdurend worden verbeterd. Indien het product in goede staat verkeert, maar de verpakking (doos, plastic of verpakking) waarin het product zich bevindt is niet in goede staat, wordt de retour niet geaccepteerd; anders gebeurt hetzelfde. Zowel de afhaling van het product als de bijbehorende retourzending wordt beheerd door Roble.Storea via onze koeriersdienst.

Indien de klant wenst af te zien van een reeds ontvangen koopwaar, moet hij alle kosten van de retourzending betalen. De terugbetaling vindt plaats binnen 20 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product in het magazijn. De terugbetaling zal, indien mogelijk, plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die bij de aankoop is gebruikt.

HET IS ZEER BELANGRIJK OM DE GELEVERDE PRODUCTEN TE CONTROLEREN VOORDAT HET BEWIJS VAN LEVERING TE ONDERTEKENEN. Aja Wij kunnen de transportverzekering claimen en u een nieuw meubelstuk toesturen of de aankoop terugbetalen, u beslist. Als u het leveringsbewijs hebt ondertekend en hebt verklaard dat de producten in goede staat zijn afgeleverd en vervolgens een claim indient voor de levering van de beschadigde of kapotte producten, kunnen we geen verzekering claimen en de beschadigde of kapotte producten accepteren voor vervanging of terugbetaling.

De klant heeft een termijn van 48 uur vanaf ontvangst van de bestelling, om te voltooien het retourformulier. Als de schade niet binnen deze termijn wordt gemeld, wordt de claim automatisch afgewezen.

Voor alle vragen over retourzendingen dient u per e-mail te communiceren loftstory@mansnetwork.eu.